Aby bol výsledok perfektný je ešte potrebné olepiť narezané dielce ABS hranou a to je vykonávané na olepovačke zn. Holzher. Samotná konštrukcia a vybavenie olepovačky predurčuje kvalitné nalepenie ABS hrany. Aj napriek týmto kvalitným strojom môže dôjsť k poškodeniu dielca či už mechanicky alebo skrytou vadou materiálu a preto je každý dielec pri výstupe z olepovačky ešte kontrolovaný obsluhou.